x

Parapuan Sistemi Programı Kullanım Sözleşmesi

Fitbas Parapuan Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesi

TEDARİKÇİ BİLGİLERİ

Ticari Unvan: FBS E Ticaret Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi

Adres: Aşık Veysel Mahallesi Hadımköy Bahçeşehir Yolu Cad. Park City Dükkanlar D Blok No:12 Esenyurt İstanbul

Telefon Numarası: (0212) 671 89 36

E-mail Adresi: bilgi@fitbas.com

FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ PROGRAMI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Fitbas Parapuan Sistemi Programı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Aşık Veysel Mahallesi Hadımköy Bahçeşehir Yolu Cad. Park City Dükkanlar D Blok No:12 Esenyurt/ İstanbul adresinde faaliyet gösteren FBS E Ticaret Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi (“FİTBAS”) ile https://www.fitbas.com online satış mağazası vasıtası ile işbu Sözleşmede açıklanan Fitbas Parapuan Sistemi Programı’na kaydolmak amacıyla bilgilerini FİTBAS ‘a aktarmış olan FİTBAS müşterisi (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki ve FİTBAS tarafından belirlenen FİTBAS üyesi https://www.fitbas.com online satış mağazasından başvuru yaparak katılım sağlayabileceği FİTBAS Parapuan Sistemi Sadakat Programı’na katılım koşullarının ve buna yönelik olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine yöneliktir.

1- TANIMLAR

FİTBAS Parapuan Sistemi Sadakat Programı, Üye’nin https://www.fitbas.com online satış mağazasından alışveriş yapması ve FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Sadakat Programı üyesi olmak talebi ve kabulü üzerine Üyeliğinin aktive edilmesi ile başlayan ve Üye’nin yalnızca https://www.fitbas.com online satış mağazasından yapacağı alışverişleri dahilinde kazanmış olduğu puanları harcayabilmesine yönelik olarak oluşturulmuş olan Sadakat Programı’nı ifade eder.

Üye, İşbu Sözleşme’de yazılı üyelik koşullarını yerine getiren FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Sadakat Programı üyelik sahibi gerçek kişi tüketicileri ifade eder. Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi Tacirler ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) kapsamında “tüketici” olarak nitelendirilemeyecek diğer gerçek ya da tüzel kişiler FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Sadakat Programı üyesi olamaz.

2- FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ SADAKAT PROGRAMI’NA KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

2.1. FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Sadakat Programı Üyeliği, müşterinin FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Sadakat Programı’na https://www.fitbas.com internet adresinden üye kaydını tamamlaması ile gerçekleşir. Üyeliğin aktivasyon tarihi ve saati, FİTBAS sisteminde yer aldığı şekildedir. Üye, FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Sadakat Programı’na üye olmakla işbu Sözleşme’yi, Aydınlatma Metnini ve Açık Rıza Metnini kabul etmiş sayılacaktır.

2.2. Üye, FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Sadakat Programı Üyesi olarak https://www.fitbas.com online satış mağazasında gerçekleştirmiş olduğu alışverişler sonucu kazanmış olduğu menfaatleri (puanları) kullanma aşamasında, üyelik sırasında tanımlanan e-mail adresi ile geçerli bir kimlik belgesini talep edilmesi halinde FİTBAS personeline ibraz edeceğini kabul eder. Bununla birlikte kimlik belgesi yalnızca kimlik teyidi amacıyla kullanılacak olup herhangi bir şekilde işlenmeyecek ve FİTBAS sistemlerine kaydedilmeyecektir.

2.3. Fitbas Parapuan Sadakat Programı, 18 yaşından büyük olup Türkiye'de yasal olarak ikamet eden ve geçerli bir e-posta adresi bildiren kişilere açıktır.

3- GENEL ŞART VE KOŞULLAR

Üye FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Programı’na üye olmakla aşağıdaki FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Sadakat Programı şartlarını kabul ettiğini beyan eder:

3.1. FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Programı kapsamında Üye, https://www.fitbas.com online alışveriş sitesinde, üyelik sırasında tanımlanan e-mail adresini kullanarak ve üyelik girişi yapacağı alışveriş tutarları üzerinden gerçekleştirilebilecek kampanya ve promosyonlardan yararlanma, hediye çekine hak kazanma, daha sonraki alışverişlerinde ödeme ve indirim olarak kullanabilecekleri puan kazanma gibi FİTBAS tarafından münhasıran belirlenecek ve değiştirilebilecek olan çeşitli avantajlardan faydalanma hakkını elde eder.

3.2. Üye, yalnızca üyelik başlangıç tarihlerinden sonra FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Programı’nın sunduğu avantajlardan faydalanabilir.

3.3. FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Programı’nda biriken puanlar hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir, puanlar sadece, https://www.aslansaat.com online alışveriş sitesinde yapılan alışverişlerde kullanılabilecek olup, nakit veya başka bir surette Üye’ye ödenmesi talep edilemez veya herhangi bir şekilde üçüncü kişiye devredilemez.

3.4. FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ üyeliği ve avantajlarından yalnızca nihai tüketiciler faydalanabilir. Üye’nin yaptığı alışverişleri nihai tüketici olarak değil, ticari amaçla, toptan veya perakende ürün satışı için yaptığı tespit edildiği takdirde Üye’nin üyeliği iptal edilir ve bu tarihe kadar yararlandığı avantajların iadesi kendisinden talep edilir. Üye bu kapsamda, alışverişi nihai tüketici olarak yaptığını, hiçbir şekil ve surette ticari amaçla alışveriş yapmadığını ve bu hususta yanıltıcı beyanlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Programı’nda haksız yere üyelik ya da sistemin açıklarından faydalanarak haksız yere avantajlardan yararlanma ve bu yönde haksız kazanca yönelik kullanım tespit edildiğinde üyelerin üyelikleri herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın durdurulur. Tespit tarihine kadar elde ettiği tüm avantajlar iptal edilir, kullanılmış avantajlar varsa iadesi talep edilir. Bu durumda üye herhangi bir itiraz ileri süremez, tazminat veya sair bir bedel talebinde bulunamaz.  FİTBAS belirlediği kriterleri paylaşmama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

3.6. FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Sadakat Programı kapsamında, Üye’nin https://www.fitbas.com online alışveriş sitesinde yapacağı alışverişlerde, Üye, FİTBAS tarafından belirlenen dönem ve koşullarda puan kazanabilir. FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Programı’nda 5 puan, 1 Türk lirasına eşittir.

3.7.FİTBAS, FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Programı katılım koşullarında ve FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Programı kullanım şartlarında her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Programı kapsamındaki avantaj ve kampanyalara ilişkin şart ve koşullar FİTBAS tarafından belirlenecek ve her zaman Üye’nin onayı ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın ve Üye'ye önceden herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın değiştirilebilecektir. FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Programı’nda değişiklik yapılması veya FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Programı’nın durdurulması hâlinde, Üye herhangi bir itiraz ileri süremez, tazminat veya sair bir bedel talebinde bulunamaz.

3.8. Bu kapsamda FİTBAS dilerse, sadece WEB sitesinden yapılacak satışlara özel olarak indirim bildirimiyle satışa arz ettiği ürün/ürünlerin FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ  kapsamında puan ya da avantaj kapsamı dışında olduğunu belirterek ürünü/ürünleri satışa arz edebilir. Üye bu hususta yapılacak olan sınırlamaları peşinen kabul etmiş olup, herhangi bir hak, alacak, tazminat ve sair talepte bulunamaz.

3.9. İşbu Sözleşme’nin Kullanım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması sözleşmelerinin kabul edilmesi ve saklanması Üye’nin sorumluluğundadır.

4- DİĞER HÜKÜMLER

4.1. İşbu Sözleşme, üyeliğin aktive edilmesi ile süresiz olarak akdedilmiştir. Sözleşme, FİTBAS ‘ın FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Programı’nı kaldırması veya haklı nedenlerle Üye’nin üyeliğinin FİTBAS tarafından sona erdirilmesi veya Üye’nin Sözleşme’yi feshetme talebini bilgi@fitbas.com adresine iletmesi veya Üye’nin FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Programı kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine yönelik olarak verdiği açık rızasını geri alması halinde kendiliğinden sona erecektir. Üyeler, FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Programı puanlarını süresiz olarak kullanabilirler. Üyelik sona erdiğinde FİTBAS PARAPUAN SİSTEMİ Programı’nda biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar, FİTBAS tarafından silinir.

4.2 Üye, bu programı kullandığından kendisine FİTBAS ‘ın ürünleri ve kampanyaları hakkında sitemize girdiği telefon ve mail adresleri üzerinden aranma, SMS ile bildirim ve mail yoluyla haberdar olabilmeyi kabul etmiş ve onaylamış sayılır.

4.3. FİTBAS işbu Sözleşmede belirtilen adresin, Üye ise FİTBAS’a bildirdiği fatura adresinin kanuni tebligat adresleri olduğunu kabul etmişlerdir. Üye, adresinde veya Sözleşme kapsamında sağladığı bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde 7 gün içinde FİTBAS ‘ı bilgilendireceğini kabul eder.

4.4. İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tâbidir. Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilafların hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Ticari Unvan: FBS E Ticaret Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi

Adres: Aşık Veysel Mahallesi Hadımköy Bahçeşehir Yolu Cad. Park City D Blok No:12 Esenyurt İstanbul

Telefon Numarası: (0212) 671 89 36

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.